Tasnád-Malomszeg.

Mint láttuk, Tasnádhoz tartozik. A tizennyolczadik század közepén keletkezett. A malom mellé nehány szegény embert telepítettek a malomra való vigyázás végett. Eleinte külön helység gyanánt szerepelt. De «méltóságos n. vajai Vay László» ezredes indítványára és kérésére nyilvános bizonylatot adott Közép-Szolnok vármegye 1759-ben arról, hogy Malomszeg nem régi üléshely és nem valamely külön faluhely, hanem csak a malom oltalmára lett oda telepítve «nem sokkal a manipulatio előtt». A bizonylatnak az volt a czélja, hogy ennek alapján az Igazgató Bizottság (Direction Commissio) a telepítvényt ne külön helységül, hanem «Tasnád városával egy táblázatban» szerepeltesse.*V. ö. Szaklóddal, Szv. lt. Közép-Szolnok 1759-diki jegyzőkönyve.

1847-ben 253 (gör. kath.) lakost jegyeztek föl innen.*Nagyv. Nvk. 1847. 106. l.

Gör. kath. kőtemploma 1882-ben épűlt.*Sch. 1886. 189. lap. A hiveknek egytantermű elemi iskolájok is van.


Tasnád-Szarvad. L. Szarvad.