Zemniczealja. Zeliczealja.

Egy 1548-diki oklevél Zemniczealja s egy 1549-diki Zeliczealja birtokot említ Kraszna vármegyében.

Zemnÿche-allya egyike azoknak a birtokoknak, a melyekbe 1548-ban Luca Jánost és Józsefet,*Lelesz, Stat. L. 26. míg Zelicze Allÿa részbirtokba 1549-ben Keczeli Szele Klárát, Annát, Elenát, Magdolnát és Orsolyát iktatták be.*U. o. Stat. Z. 135.

Itt nyilván egy és ugyanazon birtokról van szó, mely Sereden vagy Horvát környékén lehetett.