{277.} Brassenfalva.

Nevének változatai: 1393-ban*Dl. 7898. Brassenfalva válachorum.

Először emlittetik 1393-ban*U. o. Brassenfalva néven,

Magyar-Lápos körül feküdt s valószinüleg ennek határába olvadt.

Ez több láposvidéki falvak társaságában fordul elő a Bánffyak közt 1393-ban*U. o. megejtett osztályról szóló oklevélben, mely szerint az (Mánya, Domokos, Drágyia s Orbóval együtt) Bánffy István fiainak: László és Istvánnak és néh. Dénes bán fiainak: Péter, György és Lászlónak jutott s ekkor oláh lakosai voltak.

További sorsa adatainkból nem tudható.