{280.} Bréte (Puszta-).

Nevének változatai: 1364-ben*Gr. Teleki ltár. Berethe. 1477-ben*Teleki ltár 5070. Zekerberethe. 1609-ben*C. Lib. Reg. 201. és 203. és K. M. Prot. C. 13. Alsó-Bréte, másként Szász-Breta. 1763-ban*Erd. főkormsz. ltár. Székes-Bréte praedium.

Először emlittetik 1364-ben*Gr. Teleki ltár. Berethe néven, mint birtok.

Sajó-Udvarhely határszélben feküdt. 1600-ban lakosainak nagy része elköltözött Sz.-Brétére, alig maradt itt néhány lakos. 1763-ban*Erd. főkormsz. ltár. puszta s mint ilyen, Sajó-Udvarhelyhez tartozik. Birtokosai ugyanazok, mint Szász-Brétének.