Csépántelke.

Nevének változatai: 1269-ben*Hazai Okmtár VI. 174; eredetije a Nádudvary cs. ltárában. Schepantelky.

Nevét Csepán, valószinüleg várjobbágytól vette.

Kökényesrenold nemzctségbeli Mykudbán hasonnevű fia Mykudbán kapta valószinüleg e dobokai várföldet V. Istvántól, még mint ifjú királytól vitézségeért, midőn atyjával szemben harczolt s őt kapandó halálos sebéből kiragadta. 1269-ben s a következő évben ennek birtokában megerősíti.*Árpádk. Uj Okmtár IV. 332. XII. 553; erdetije Nádudvary ltárban. (Lásd Kis-Jenő.)

Beolvadt Kis-Jenőbe, a melynek közelében feküdt.