Czika.

Nevének változatai: 1335-ben*Dl. 31076. Cyka és Cyke.*Anj. Okm. V. 139.

Jelenleg Czente határában egy dülő nevében tartotta fenn egykori helyét.

{513.} E község Czentével együtt Búzához tartozott, valószinüleg az Aba nemből való Czente család birta, a kitől Pogány István küküllővári várnagy kezére került, melybe 1335-ben*Dl. 31076. igtatják be Devecseri András és Aroni László.

1359-ben*Dl. 27428. Pogány István fia János birja.

Határos volt Czentével, Aranyos-Szent-Miklóssal s ezután a hegyen nyugat felé egy útig ment, hol Devecser, Czika és Czente határai csúcsosodtak össze, innen északra Szent-Márton, majd Körösbércz és Apáti van a csonka oklevelén említve határául.