Darvas.

Nevének változata: 1279-ben*Dl. 30367. Darwas.

Nevét valószinüleg ily nevű alapitójától, vagy az itt tartózkodhatott darvaktól vette.

Tötör közelében feküdt, s ennek határába olvadt bele.

Darvas birtokot 1279-ben*U. o. Kecseti Marczell fia János és Domokos szolnokvári jobbágyok*Árp. Uj Okmt. X. 83. Móriczi Mártonnak eladták. A Móricziakat azonban Darvas birtokában a Kecsetiek másik ága, Péter fia István, minduntalanul háborgatták, mert ugyanazon Darvast, ugyanazok, a kik azt {527.} a Móricziaknak eladták, 1310-ben újra Kecseti Péter fiának Istvánnak is eladták. Az e miatt keletkezett pörben azután az erdélyi vajda 1332-ben*Dl. 30367. itéletileg megsemmisítvén a második eladást, Darvast véglegesen a Móricziaknak, névszerint ama Márton fiának Jánosnak ítélte oda.

1371-ben*Dl. 27433. Darvast már Tötöri László és Mihály, Széles Péter és Tötöri Miklós fiai Mihály és István birják ősük Döme fia Miklós után, a kik Ágota testvérükkel úgy egyeztek ki, hogy Darvast és Girokutat adják neki.*Lásd bővebben Tötörnél.

1777-ben*Erd. főkormsz. ltár. Procur Kovácsi nr. 900. mint Tötörhez tartozó erdő emlittetik.