III. KÖTET.
A VÁRMEGYE KÖZSÉGEINEK RÉSZLETES TÖRTÉNETE.


FEJEZETEK
SZOLNOK-DOBOKAVÁRMEGYE MONOGRAPHIÁJA.

A VÁRMEGYE KÖZSÉGEINEK RÉSZLETES TÖRTÉNETE.

TAGÁNYI KÁROLY, Dr RÉTHY LÁSZLÓ
ÉS SAJÁT KUTATÁSA, ADATGYÜJTÉSE ALAPJÁN IRTA
KÁDÁR JÓZSEF.

KIADJA SZOLNOK-DOBOKAVÁRMEGYE KÖZÖNSÉGE.
DEÉSEN,
NYOMTATOTT DEMETER ÉS KISS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN

1900.