I. KÖTET.
A VÁRMEGYE ÁLTALÁNOS LEIRÁSA, MULTJA
ÉS MEGALAKULÁSÁNAK ISMERTETÉSE


FEJEZETEK
IRTÁK:
TAGÁNYI KÁROLY, DR. RÉTHY LÁSZLÓ ÉS POKOLY JÓZSEF

KIADJA SZOLNOK-DOBOKAVÁRMEGYE KÖZÖNSÉGE
DEÉSEN,
NYOMATOTT DEMETER ÉS KISS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN
1901.