V. KÖTET.
A VÁRMEGYE KÖZSÉGEINEK RÉSZLETES TÖRTÉNETE.


FEJEZETEK
SZOLNOK-DOBOKAVÁRMEGYE MONOGRAPHIÁJA.

A VÁRMEGYE KÖZSÉGEINEK RÉSZLETES TÖRTÉNETE.

TAGÁNYI KÁROLY, DR. RÉTHY LÁSZLÓ
ÉS SAJÁT KUTATÁSA, ADATGYÜJTÉSE ALAPJÁN IRTA
KÁDÁR JÓZSEF.

KIADJA SZOLNOK-DOBOKAVÁRMEGYE KÖZÖNSÉGE
DEÉSEN,
NYOMATOTT DEMETER ÉS KISS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN
1901.