Melséd.*Mell- és séd = víz összetételéből keletkezett neve.

Egykor falu, Apa-Nagyfalu körül feküdt. A község rég elpusztult, de a mellette elfolyó patak, a mai Mellesvize, nevét fentartotta. 1305-ben*Archiv. Des. Vereins für Landeskunde 2. Band. 151. l. fordul elő. A mai gr. Bethlen család ősei birták, ez évbeli osztály szerint e birtok Apa fia Jakabnak jutott.