VI. KÖTET.
A VÁRMEGYE KÖZSÉGEINEK RÉSZLETES TÖRTÉNETE.


FEJEZETEK
SZOLNOK-DOBOKAVÁRMEGYE
MONOGRAPHIÁJA.

A VÁRMEGYE KÖZSÉGEINEK RÉSZLETES TÖRTÉNETE.

TAGÁNYI KÁROLY, DR RÉTHY LÁSZLÓ
ÉS SAJÁT KUTATÁSA, ADATGYÜJTÉSE ALAPJÁN IRTA
KÁDÁR JÓZSEF.

KIADJA SZOLNOK-DOBOKAVÁRMEGYE KÖZÖNSÉGE.
DEÉSEN,

NYOMTATOTT DEMETER ÉS KIS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN
1903.