II. KÖTET.
A VÁRMEGYE KÖZSÉGEINEK RÉSZLETES TÖRTÉNETE.


FEJEZETEK