ELŐSZÓ
a II. kötethez.

Vármegyénk községeinek történetét bocsátjuk ezúttal a nemes vármegye közönsége elé.

Tájékoztatóúl megemlithetjük, egyelőre, hogy a községek birtokosainak összeállitása Tagányi Károly, Dr. Réthy László és Kádár József munkája, melyet ez utóbbi rendezett sajtó alá.

A községek hely- és néprajza, lakosság foglalkozása, egyházak, iskolák történelme, a közgazdaság és közművelődési viszonyok, statistika, egyszóval minden más adat szerzője és írója Kádár József, ki egyúttal az egész mű szerkesztését és javítását részben egyedül, részben a monographia titkára, Biró Antal vármegyei főszámvevő segélyével végezte.

A vármegyei monographiai bizottság.