Ambrus.

Nevének változatai: 1312-ben*Dl. 27425. Ambrus. 1366-ban*Erd. Muz. Amburyustelke.

Először emlittetik 1312-ben*Dl. 27425. Ambrus néven.

E Kalocsától keletre és Kecskeháta közt feküdt magyar falu nevét és alapítását kétségtelenül egy ilyen nevű dobokai várjobbágynak köszönheti, ettől a Szil nemzetség birtokába ment át s 1312-ben*Dl. 27425. névszerint Gothárd fia Péter, Nemes János s ennek fia Péter birták, a kik azonban Ambrust, Szt-Pétert, Szilit (Sólyomkő), Kovácskutot, Myket, Szt.-Mártont, Kalocsát, Bankutteleket és Papteleket vérdíj fejében az ugyanazon nemzetségbeli Kalocsai Olivérnek s fiának Kalocsnak voltak kénytelenek átengedni, de maguknak a kalocsai két kúrián kivül egy negyedét megtartották, így tehát az ő és Olivér utódai birják Ambrust, a mint hogy 1335-ben*Dl. 27269. Olivér fiát, Kalocsot abba be is igtatják.

Kalocsnak fiutóda nem lévén, Lajos király 1370-ben*Gr. Bánffy ltár 57. no. 85. leányát, Erzsébetet e birtokra fiusitja.

Erzsébet István deákhoz, a kolozsmonostori konvent jegyzőjéhez ment férjhez s a király 1370-ben*Dl. 27431. megengedte, hogy itteni birtoka felét férjének adhassa, kit nemességre is emelt s ugyanekkor Szt.-Márton, Mikó, Szili, Kovácskút, Szt.-Péter, Füzes, Kalocsa, Paptelke másként Gyerokút (Gyrewkut), Bankodtelek birtokok felét neki adományozta.*Bánffy ltár fasc. 57. nr. 85. és Dl. 27431. Valószinüleg a szomszédos községekbe olvadtak be lakói. Ma azon erdős hegyet, mely Kalocsa, Kecskeháta és Csernek közt van, Ambrusnak jelzi a katonai térkép s hihető, hogy e határrész valamelyik völgyében fekhetett.