{100.} Bagófalva.
másként Mélypatak.

Nevének változatai: 1591-ben*Km. Lib. Reg. Sig. Báthory 295. Bagófalva másként Melypatak. 1627-ben*K. M. Doboka H. 33. Bagofalva.

Mélypatak nevét fekvésétől vette.

Először emlittetik 1591-ben*KM. Lib. Reg. Sig. Báthory 295. Bagófalva másként Melypatak néven. 1560 után keletkezett.

Kis-Keresztes, Hegyköz és Tótszállás körül feküdt, ez utóbbinak „Bageu” nevű határrészében.

E falut a kolozsmegyei Almásvár tartozékai közt egy 1591. évi oklevél említi,*U. o. midőn Báthory Zsigmond néh. Balassa Margitnak első férjétől néhai Bornemisza Benedektől való gyermekeit Zsigmondot és Annát, valamint második férjét Kendi Gábort és attól való fiait Istvánt és Gábort itteni részükben megerősíti.

1596-ban*KM. Doboka B. 56. 59. birtokosa Bellő máskép Balassi György.

1607-ben*4 Lib. Reg. 87. és KM. Doboka R. 26. Rákóczy Zsigmond Haller Gábornak Bocskay Ilonától való fiait Györgyöt és Zsigmondot, úgy néh. Bánffy Kristófnak Bocskay Judittól való fiát Lászlót Bocskay István végrendelete alapján annak itteni részében megerősíti, de az igtatásnak Gyulaffi László Özvegye Széchy Katalin ellentmondott.

1627-ben*KM. Doboka H. 33. a fejedelem Haller Györgyöt, Zsigmondot és Bánffy Lászlót itteni részükben megerősíti.

Valószinüleg a török hódítás korában 1690 körül pusztult el. 1759-ben*Torma gyüjt. tanuk vallják, hogy a régi Bagófalvának felét Muncsel vagy a mai Hegyköz, más részét Kis-Keresztes és Tóthszállás foglalta el. E falu helyét és nevét a tótszállási „Bageu” határrész tartotta fenn.