Bachunateleke.

E község 1243-ban*Dl. 29005. fordul elő először, a midőn IV. Béla királytól az ország helyreállitása végett teljhatalommal megbízott Lőrincz vajda Lentink Comes, Hermann és Cristian theuton testvéreknek 20 ekealjnyi földdel adományozta Czegetelke, Fatatelkével együtt s ezen kivül Nagyfalut (Besztercze-Naszódm.) hű szolgálataikért, melyeket a király is megerősített. Azonban később a Kajlai Velken fia János s fiai Pál és László s a beszterczei Henning fia Péter s ennek fia János tartják {136.} elfoglalva, mint ősi birtokukat. Ebből per lett s a vajda elé került, ki azt a Fáthaiaknak, nevezetesen Mihály fia Miklós, Miklós fia Mihálynak itélte oda.

Nevét alapitójától vehette. Többé reá vonatkozó adatunk nincs.