Bogáttő.

Nevének változatai: 1325-ben*Gyf. Erdődy ltár Galgóczon. Bogathtu és Bogathu.

Magyar-Bogáta közelében feküdhetett s nevét innen vette. 1205–1235 közt keletkezhetett. Kezdettől fogva a losonczi Bánffy család birtoka. 1325-ben,*U. o. midőn a Bánffyak, nevezetesen Dénes nádor fiai: Tamás, István és ifj. Dezső birtokaikon megosztoznak, e község több faluval együtt Dezsőnek jutott s ezután valószinüleg Magyar-Bogátába olvadt be.