Boszkút.

Nevének változatai: 1390-ben*Gr. Bethlen ltár. Bozkeit és Bozkut. 1400-ban*U. o. Bizkut, Büzkut. 1407-ben*U. o. Oroszbércz, máskép Bozkut és Bozkeith. 1492-ben*Leleszi conv. 1492. nr. 29. fasc. Bozkuth.

Feküdt Malom körül vagy annak határában. A katonai térkép Alsó- és Felső-Oroszfalu közt keletre egy hegyet „Buszkey” néven jegyez.

Kezdettől fogva a mai gr. Bethlen család birtoka, 1400-ban*Gr. Bethlen cs. ltár. Bethlen Gergely fiai János és Lukács birják, kik tiltakoznak Máthei Miklós itteni birtoklása ellen. 1407-ben*U. o. a Gergely fia János és Apaffi Péter fiai Miklós és György birják.

{263.} 1417-ben*Gr. Bethlen ltár. Bethlen János a Gergely fia, Ősi Janka fia Györgyöt, Simont és Lászlót Kendtelki Mihály és Gyekei István által tiltja itteni népeitől elpusztult földjének használata és elfoglalásától s ugyan ez évben Ősi Janka fia György azt vallja, hogy ő és jobbágyai a Bozkutnak nevezett pusztát Bethlen János és Szilkereki Balázstól nem kérte.

1492-ben*Leleszi Conv. 1492. nr. 29. fasc. mint Bálványosvár tartozéka fordul elő.*Lásd Málomnál.