Böktelek.

Nevének változatai: 1269-ben*Hazai Okmt. VI. 174. eredetije a Nádudvary család ltárában. Bucteluk és Buchteleke.*Bánffy ltár.

Először emlittetik: 1269-ben*Hazai Okmt. VI. 174. Bucteluk néven.

Kis-Jenő körül feküdt az Orbópatak mellett,*Fejér Cod. IX. Vol. V. 341. mely Igriczenél eredve F.-Töők mellett folyik s A.-Töőköt kettévágja.

Böktelek az Orbó vize mellett dobokai várföld volt, talán egy Bök nevezetű jobbágy után, a mit aztán V-ik István 1269-ben*Hazai Okmt. VI. 174. eredetije a Nádudvari család ltárában. Mikód bánnak adományozott Jenővel, Csobolotelke és Csepántelkével együtt, mivel őt az atyja ellen viselt harczban vitézül védte.*Lásd Kis-Jenő.

Későbbi adataink hallgatnak róla.