SZOLNOK-DOBOKAVÁRMEGYE
MONOGRAPHIÁJATARTALOM

I. KÖTET.
A VÁRMEGYE ÁLTALÁNOS LEIRÁSA, MULTJA ÉS MEGALAKULÁSÁNAK ISMERTETÉSE

II. KÖTET.
A VÁRMEGYE KÖZSÉGEINEK RÉSZLETES TÖRTÉNETE (Alparét–Décse)

III. KÖTET.
A VÁRMEGYE KÖZSÉGEINEK RÉSZLETES TÖRTÉNETE (Deés–Gyurkapataka)

IV. KÖTET.
A VÁRMEGYE KÖZSÉGEINEK RÉSZLETES TÖRTÉNETE (Hagymás–Lápos)

V. KÖTET.
A VÁRMEGYE KÖZSÉGEINEK RÉSZLETES TÖRTÉNETE (Lápos–Rózsapatak)

VI. KÖTET.
A VÁRMEGYE KÖZSÉGEINEK RÉSZLETES TÖRTÉNETE (Sajgó–Tótfalu)

VII. KÖTET.
A VÁRMEGYE KÖZSÉGEINEK RÉSZLETES TÖRTÉNETE (Tők–Zsugásztra)


Belső-Szolnok-, Dobokavármegye-, Kővárvidék-, s az 1876: XXXIII- és az 1877: évi II. t.-czikk
értelmében az ezekből alakitott Szolnok-Dobokavármegye tisztikara 1193–1905.

A volt Dobokavármegye tisztikara
Kővár és vidéke
A nemesek összeirása
A jegyzetekben levő röviditések és némely forrásmunkák
Utószó
MutatóA {XXX.} jelek az eredeti nyomtatott kiadás oldalszámait jelzik.