{351.} A partialis és filialis törvényszék táblabirái 1828-ban:

Ermindszenti Pelei Sámuel, Monostori Pap Terentius, Somkuti Buttyán János és Elek, Kisnyiresi Hosszu János, Nagyváradi Magyari Ferencz.

Árvaszéki ülnökök: Elnök Kövesdi Ujfalvi Sándor, helyettes Somkuti Buttyán Elek, Dragos Mihály.

Levéltárnok: Buttyán János.

Protocollista: Hosszu László helyettes.

Rectificatores comissarii: Monostori Pap Terentius, Kisnyiresi Hosszú János, Somkuti Buttyán Elek, Kolczéri Dragos Mihály, Nagyváradi Váradi Antal, Monostori Pap László.

Ügyvédek: Vargyasi Sebe Mátyás, fiscalis. Magurai Medán Imre, szegények ügyvéde. Martonosi Sebe Pál.

Útbiztosok (Viarum comissarii): Nagynyiresi Magos János, Remetei Rátz József.

Táblai irnokok: Kolozsvári Benedek, Pap György.

Főorvos: Fazakas Sámuel.

Sebész: Mustádi Ferencz.

Van egy bába, egy ajtónálló, 3 lovaslegény, egy börtönőr, 3 hajdu.