{353.} Tisztikar fizetése 1847-ben.*1. Erd. főkormánysz. lt.

Belső-Szolnok
vármegyében
Doboka
vármegyében
Kővárvidékén
Főispán 1200 1200
Főkapitány 1000
Főbiró 2 à 300 300
Alkapitány 250
Alispán 2 à 300 250
Pénztárnok 2 à 300 300 300
Táblabiró 6 à 200 200 26
Főjegyző 250 250 200
Aljegyző 200 200 160
Levéltárnok 100 100 50
Irnok 2*2. A második irnoki állás 1844-ben 4751. gub. sz. alatt engedélyeztetett. à 60 60 50
Levéligtató 50 50 60
Főfiscalis 80 80 60
Alfiscalis 60 60 40
Szolgabiró*3. Belső-Szolnok vármegyében 10, Doboka vármegyében 8, Kővárvidékén 4 szolgabiró. 50 50 50
Pénztári irnok 2 à 50 50 50
Adóbiztos ezelőtt 4 (most 7) (Kővár 2) 50 50 50
Lovaslegény megyei 2 à 80 80
Pénztári lovaslegény 2 à 80 80 80
Janitor 40 40 35
Mérnök 200 400 200
Erdősz 200 *4. Erdősz 1843 óta Sztojka Samu (Erd. Főkormsz. 10425. sz.)
Főorvos 400 400 400
Sebész*5. Erdősz 1843 óta Sztojka Samu. (Erd. főkormsz. 10425. sz.)Belső-Szolnok vármegyében 3, Doboka vármegyében 2, Kővárvidékén 1 sebész. 120 120 120
Bába 50 50 50
Hajdu 4 à 50 50 50
Porkoláb 70 70 70
Deés város tanácsa 200
Deés-Akna tanácsa 72
Katonai laktanya-felügyelő 100
Bakó 30 30 24