{173.} Belső-Szolnok-, Dobokavármegye-, Kővárvidék-,
s az 1876: XXXIII- és az 1877: évi II. t.-czikk értelmében
az ezekből alakitott Szolnok-Dobokavármegye tisztikara 1193–1905.

Összeállitotta: Kádár József.


FEJEZETEK