A madár cselekvése

A madár ül; le akarván ülni, előbb kirúgja a lábát, hogy teste ne zökkenjen; a madár gubbad, gubbaszkodik, gunnyaszt, mikor nyakát bevonva, orrát szárnya alá dugva összehúzódik; a madár a bokorban , vetésben búvocskázik; elül, mikor alvásra tér és elhallgat; röpülés közben egy ponton meg-megállva függ; prédát szemelve héjáz; a seregben járó széled; a vízi madár bukik; a madár fürdik; mikor tollait tisztítva igazgatja: tollászkodik, berzenkedik; a madár ijedtében rezzent; ha jó a dolga, begyeskedik; a hőségben meglippen, piheg, liheg.

Repülés

A repeső madár repül, röpked, reppen, megrebben, szétröppen; nyílröptű, lassú; a madár száll, felszáll, alászáll, szálldos és ered (a sólyom a megpillantott madár után vagy felé).

A repülés műszerszáma a szárny, innen a madár szárnyas is; a madár szárnya repülő-szárny; a madár szárnya lebben, az elszabadult madár szárnya szabadjára kerül; a madár szárnyra kel, emelkedik; a madár szárnya sebes, suhogó, egymást érve csattogó.

A madárfiú szárnyat próbál; a csonkított szárnyú madár szárnyalt, szárnyaszegett.

Úszás

Az úszó madár nyomán fénybarázda támad.
Hátra Kezdőlap Előre