A mult tudata sugár,
mely a jövő homályát földeriti.
          Ipolyi Arnold. (Magy. Myth.)


MAROSSZÉK.


FEJEZETEK