A letünt nemzedékek szellemi s anyagi törekvései,
vivmányai s hagyatékai képezik jobbára alapját s alkotó
részeit mindannak, a minek jelenleg birtokában vagyunk.
           Horváth Mihály. (A tört. társ. honti gyülését megnyitó beszédében.)


ARANYOSSZÉK.
Radnóth, Gyéres, M.-Ujvár és Toroczkó vidéke.


FEJEZETEK