XIII. Brassó.


FEJEZETEK

Rövid története alapulásától korunkig; kiváltságai. Brassó szerepe Tököly, Rákóczi és az 1848–9-ki szabadságharczok idejében.