XIX. Brassó külvárosai.


FEJEZETEK

A fellegvár, Ó-Brassó, Szent-Márton-hegyi régi templom és harang. Az árvaleány-templom, a Gespreng hegy, egykori várának romjai, időszaki források. Amurát Brassóban. A régi papirosmalom s ott vívott csaták. Székely Mózes s hős társainak sirja. Bolonya, Mártonfalva, Gácsmajor dombja, eltünt erőditvényei, vasút, a Tömös csatornája. Bolgárszeg, Szent-Miklós és Szentháromság templom, Salamon kövei, a bolgárszegiek husvéti ünnepe.

Brassó helyrajzi fektezésénél emlitém, hogy az általa elfoglalt völgy torkolatja előtt a fellegvárhegy emelkedik, mely a belül kitáguló völgynyilatot két szük völgysikátorrá szoritja össze; ezekben fekszik a két külváros: Ó-Brassó és Bolonya. Mielőtt ezek ismertetéséhez fognék, az azokat elválasztó, de egyszersmind védő fellegvár leirását adom.