41. Kossuth leirata az Igazságügy-minisztériumnak
a Bem József vezérőrnagy merénylője elleni eljárásról+

Budapest, 1848. november 10.

 

Megilletődéssel és a legméltóbb borzadállyal értesültem a Bem tábornok* élete ellen ma reggel elkövetett orgyilkolási merényről. A rémítő bűn rögtöni és kérlelhetetlen szigorú büntetést követel, minélfogva felszólítom az igazságügyi minisztériumot a tettest haladék nélkül rögtönítélő bíróság elibe fogatni*, s bűntársainak – ha ilyenek volnának – kinyomozása után fejére a bosszúló igazságnak ítéletét kimondatni. Az ily merény történte példás büntetést igényel és halogatást nem szenved.

 
Hátra Kezdőlap Előre