43. Kossuth levele Csány László országos biztosnak hadi terveiről+

Budapest, 1848. november 27.

 

Igen tisztelt barátom!

Csak igen röviden, mert éjfél van, s én a fáradtság miatt árnyékká olvadtam.

Az alsó tábort felhozni Pozsonyhoz lehetetlen – mondom, lehetetlen – most, mert 10 nap alatt itt volna a rác, s a temesvár–erdélyi oláh. De Pesthez, az már más – ide azonban csak akkor lehet, ha Pestet veszély fenyegeti, azaz, ha fent vagy csatát veszténk, vagy hátrálunk. Csak az Istenért, ez utolsó esetben Győrt tartani kell, aztán a komáromi jobb parti sáncokat, ameddig lehet, mert így lesz üdőm Perczelt egyik oldalról, Batthyányt Eszékről s az alsó táborból 15 000 embert Pestre rugtatni, különben nem.

Puskánk nincs, az Istenért, egyet se hevertessetek, ha felesleges van vagy lesz, ide vele.

Kérlek, az idezárt indorzátát effektuáld*.

Komáromba a pénzt majd innen küldöm.

A duklai passzust erősíttetem. Az alsó tábor részére egy kombinált offenzívát dolgoztam ki, egy hét alatt effektuálják*, ha sikerül, 10 000 embert nyerünk számotokra, de erre mind két hét idő kell. Csak addig tartsátok magatokat ott vagy Győrnél – ezalatt pillant az Isten. Nagyszerű tervekben töröm a fejem.

29-én indul a hajó a ruhák többi ezereivel számotokra. De Ausweist* kérek, mert másnak is. kell ám borzasztó sok.

Áldjon meg a magyarok Istene!
Hátra Kezdőlap Előre