55. Kossuth utasítása Csány László országos biztosnak
az országgyűlés és a kormány Debrecenbe költözéséről+

Budapest, 1848. december 31.

 

Jobb új évet a hazának.

Ha már közvetlenül a főváros közelében vívatik a csata, azt nem lehet riszkírozni, hogy csatavesztés esetében kormány és országgyűlés szertebomoljon – „sauve qui peut”* legyen belőle, s ne legyen kormány, mely a hazának további védelméről intézkedjék.

Azért az országgyűlésnek s a kormánynak át kell tenni székhelyét Debrecenbe. Ha ezt nem tesszük, csatavesztés esetére elveszett a haza; mert nem lévén, ki a hadsereg további fenntartásáról intézkedjék, az a sok ember, ki ügyünk védelmére szentelé magát, szélnek volna eresztve háládatlanul. Ez gyalázat volna, amellett, hogy a hazát elvesztené.

De országgyűlés és kormány együtt maradván, a haza még Budapest elvesztével sincs elveszve. Ha tehát csatát vesztenétek, meg kell mentenetek a sereget – által a Dunán (hol több átjárást csináltatok) s fel a Tiszához a szolnoki híd felé.

A kormány székhelye innen áttétetvén, te leszesz itt, míg a tábor itt van, a főhatóság, mint voltál mindenütt, hol a tábor volt. Aszerint tedd tehát intézkedéseidet.

Perczel a lovasságával s 19 ágyúval Martonvásáron van, de gyalogsága nincs, azt kellene neki küldeni, ha lehet.

Vetter* (most!) természetesen nem vállalja el a fővezérséget. Ha győznétek, nincs reá szükség, ha csatát vesztetek, akkor új operáció kezdődvén, elvállalandja. Azonban ő Chef des Generalstabs für Ungarn* – az ő tanácsával élni kell.

A fővárost értesítem hatóságodról. Te, amint bejösz, tégy publikandumot*, s tedd magad rapportba a hatóságokkal.

Itt megyen megbízásod.
Hátra Kezdőlap Előre