77. Kossuth jelentése az Országos Honvédelmi Bizottmánynak az isaszegi győzelemről+

Dány, 1849. április 7.

 

Szenttamás dicsőséges bevételének győzelmi hírére győzelmi hírrel felelek.

Tegnap vitéz seregeink az ellenségnek Windisch-Grätz*, Schlik* és Jellačić* személyes vezérletök alatti egyesült seregét Isaszeg vidékének irtózatos pozícióiból tökéletesen kiverték, magát Isaszeget elfoglalták, s az ellenséget minden ponton tökéletesen megverték. Windisch-Grätz* már proklamációkat bocsát a pesti lakossághoz, hogy csak azért retirál, miszerint minden erejét Pesten egyesítve minket egy csapással tönkretehessen; minden ember érti ezen vallomást, mit tesz a retirádának nyilvános bevallása egy oly ember szájából, ki a szemtelen hazugságot annyira viszi, hogy még Erdélyben is az osztrák fegyverek győzelmét, Bem altábornagynak* Oláhországba lett menekülését és erdélyi győzelmes seregeinknek lefegyverzését meri hirdetni épp akkor, midőn Bem az osztrák és orosz seregeket utolsó emberig kiveri Erdélyből.

A folytonos harc és események rohama nem enged a vezéreknek időt az ütközet egyes részleteit egybefoglalva felmutatni a nemzetnek, majd leszen erre is idő. Most csak annyit írok, hogy győztünk, győztünk határozottan, tökéletesen, s hogy Görgey* fővezér előtt tisztelettel kell meghajolni minden hazafinak, mert nem hiszem, hogy a história példát mutasson fel, miként egy fővezér a vezérnek nagy kötelességeit s a minden veszélyes pontoni jelenlétet a rettenthetlen közkatona kötelességével nagyobb mértékben teljesíthette volna, mint Görgey* a tegnapi napon. És tisztelettel kell meghajolni minden hazafinak a többi vezérek, s kell meghajolni az egész lelkesült hadsereg előtt, melyről a szó teljes értelmében elmondhatom, hogy amire Nelson* hajdan buzdította hadseregét*, azt a mieink végrehajtották. „Minden ember teljesíté kötelességét.”

Amint tegnap írám, úgy történt, a balszárny Pécelt is megszállotta, e percben már, midőn ezt írom, Kerepesig nyúlik, a centrum Isaszegen hált, Görgey* hadteste – melyet most Gáspár* tábornok vezérel – Bag és Gödöllő közt félútig nyomul, s ekként a gyöngyösi úton és ismét a jászberényi vonalon előnyomult hadseregosztályaink közti egyesülés eszközölve van, s ma egyesült erővel húzzák össze a hálót a Gödöllőn álló ellenség feje felett, ha ugyan megáll, s fáradt és levert seregeivel még egy csatát Pestig elfogad.

Hiszek Istenben, hogy a jövő éjet a gödöllői kastélyban töltöm*, s huszonnégy óra alatt tanúja lehetek egy nagyszerű jelenetnek, midőn a kerepesi partokról seregeink Pestet meglátva magasztos lelkesedéssel borulandanak le a mindenható előtt, s ott ezen pontokon fogja megáldani a Csanádi püspök a magyar szabadság bajnokainak fegyvereit.
Hátra Kezdőlap Előre