89. Kossuth utasítása Hatvani Imre szabadcsapatbeli őrnagynak
a román felkelők elleni hadműveletek folytatásáról+

Debrecen, 1849. május 11.

 

E hó 6-ról 73. szám alatt kelt felirata* következtében értesítem önt, hogy miután eddigi parancsnoksága alatt rendes katonai csapat is, s átaljában oly erő vagyon egyesülve, mely a rendes hadseregnek a hadi tudományokban jártas tagját igényli parancsnokul, a hadügyminisztérium már felszólíttatott, hogy Csutak* őrnagy helyét egy magasb rangú törzstiszt* által mielőbb pótolja ki, kinek ön is szintén alá lesz rendelve. Drágos képviselő eljárását illető jelentését köszönettel veszem, s értesítem, hogy abbeli nézeteit én is osztom, s Drágosnak ugyan ön futára által beküldött jelentésére azt válaszoltam, hogy a lázadókkal semmiféle alkudozásba, sem az amnesztia magyarázásába nem ereszkedem – akinek kegyelem kell, folyamodjék – a kormány fog tudni megkegyelmezni, hol annak helye lesz; s egyúttal oda utasítottam, hogy a kívánt fegyverszünet vagy alku létesítése ürügye alatt a hadjárást semmi szín alatt fel ne tartóztassa, mit is avégett közlök önnel, hogy utódja megérkeztéig és ez értelemben, s pedig teljes eréllyel folytassa működését, semmi mellékérdekeket figyelemre nem méltatva.

 
Hátra Kezdőlap Előre