94. Kossuth utasítása Vukovics Sebő igazságügy-miniszternek
a délvidéki csapatok egy részének felhozataláról+

Debrecen, 1849. május 30.

 

Édes barátom!

Perczel Mórictól* levelet vettem Titel mellől*. Titel, úgy látszik, nagyon erős hely, azon erővel, mellyel ott Móric diszponálhat, nemigen fog sikerülni bevétele. Már két támadást visszavertek.

Móric kedvetlen, ismételve sürgeti, mentsük fel a parancsnokságtól s tábornokságtól – s kijelenti, hogy ha nem küldünk mást oda, ő rendelend maga helyébe valakit, s pár hétre gyermekeihez vonul Szegedre.

Közlöm privátlevelét. Láthatod belőle, milyen kedvetlen.

E dolgot is neked kell ott elintézned.

Én a dolgot ekkint látom: ha Bem par force* nem akarna feljőni, hanem Erdélybe menni – úgy a felrendelt tizenkét-tizenhatezer embert természetesen Kiss Pál* vezetendi, s ekkor Perczel Miklós* péterváradi parancsnok marad.

Ha pedig Bem feljő – s Móric teljességgel egypár hétig Szegedre akar menni –, úgy, megosztván a parancsnokság címét, ideiglenesen Kiss Pál* mint tábornok fogja őt helyettesíteni. Ez esetben Perczel Miklós* a péterváradi parancsnokságot ideiglenesen szintúgy folytatván.

Végre pedig, ha Bem Erdélybe* megyen, s így Kiss Pál* felvezeti a tizenkét-tizenhatezer embert – Móric pedig interimaliter mégis pihenni akar menni Szegedre, ekkor őt Kollmann* helyettesíthetné. Perczel Miklós* ez esetben is Péterváradon maradandván.

Kérlek, végezd el eszerint Móriccal.

Leveléből látod, hogy aprehendálni látszik, miért küldtem Kiss Pált* péterváradi parancsnokká – mondd meg neki, hogy ezt rég megírtam, s nem tett ellene észrevételt mást, mint azt, hogy meglátja, milyen ember. – No, az pedig tudva van, hogy Kiss Pali egyik legderekabb katonája az országnak. Aztán hiában – legyen Móric igazságos. Lássa meg Hentzi* példáján, minő képzett katonai gyakorlottság kell a várparancsnoksághoz – s minő erődítési tudomány, és mennyire növelheti a parancsnok katonai képzettsége a vár védelmét. Pedig hiában, Miklós még nincs esztendeje, hogy katona, a katonai genie-tudományt* sohasem tanulta. Tiszta hazafisága s személyes vitézsége őt egy év alatt a síkon hősiebb katonává tette, mint más tíz év alatt lett volna – de hogy ő várat kommandírozni elegendő képességet tulajdonítson magának, megvallom, sokkal derekabb embernek hiszem – mint hogy azt magáról maga is állítaná.

Azonban a fentebbi alternatívák szerint mégis hűségre bízva marad e fontos vár – de ha ostrom alá kerül, mégiscsak képzettebb katonára leszen ott szükség, azt hiszem.

Végezz jól és siess vissza. Isten áldjon.
Hátra Kezdőlap Előre