Kelemen Didák

Húsvéti üdvözlő levél

Hogy az Úristen, édes méltóságos kegyelmes Uram, szent böjti napoknak sok üdvösséges érdemek elnyerésivel eltelése, s a nagypénteki Urunk keserves kínjainak érettünk szenvedett szörnyű halálának emlékezetiért szomorú bánattal, szívbéli fájdalommal, könnyhullatások áradásával való gyászban borult napnak szentelése után az örvendetes alleluját lelki nagy vigasztalással hallani: és a mi Urunk dicsősséges feltámadásának szomorúságok felhője nélkül való tiszta fényes napjára szerencsésen virradni, s az húsvéti nagy örömet lelki-testi áldásoknak részesülésivel, istenes szándékinak teljesítésivel, víg kedvvel, kévánt jó egészségben, votuma szerint nem utolszor, hanem sok számos esztendők forgásával Excellentiádnak méltóságos úri házával együtt érni, ünnepleni s elmúlatni engedje; végre a jelenvaló élet vége után, mennyei dicsőségiben, örökké tartó örömiben részessé tegye; s a dicsőült szentek seregibe vég nélkül való vigasságos alleluja zengedezésnek éneklésire reá segélje vezérelje, bévegye, szívesen kívánom. Sőt, hozzám tartozandók szüntelen imádságival együtt, úgy szent áldozatok bémutatásival ő szent Felségit azon kérni el nem mulatom.

 

1719
Hátra Kezdőlap Előre