Fény, virágzás, öröm

Cornides-kódex

Örüljetek Úrban mindenkoron! Esmég mondom, örüljetek! Mert indétnak minket örvendetességre ma minden teremtett állatok, mert Krisztusnak feltámadásában mindenek megvirágoznak és örülnek. Az nap nagyobb világossággal fénylik. Szent Maximus úgymond: Krisztusnak feltámadásában minden éltető állatok dicsekednek, mert alejtom az napot es nagyobb fényességgel fényleni ez mai napon, hogynem egyébkoron. Mert szükség, hogy az nap Krisztusnak feltámadásán örüljön, ki az ő kínszenvedésén bánkódék. Esmég ez feltámadásnak idejében az ég megvidámul, földnek fái és virági virágozni kezdnek. A madarak es énekleni kezdnek, kik mind mondják minékünk örömnek és vigasságnak felköltését.

 

1519
Hátra Kezdőlap Előre