Magyar ünnepek

FÉNYLIK A NAP FÉNYESSÉGGEL

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: LUKÁCSY SÁNDORBudapest : Neumann Kht., 2004

Feltámadt Krisztus e napon, alleluja,
Hogy az ember vigadozzon, alleluja.

TARTALOM


Áldott húsvét ünnepe
Harmadnapra feltámad
Húsvéti üdvözlő levél
Elmúlt a tél
Gyönyörű tavasz
A világ megifjul
Fénylik a nap...
Fény, virágzás, öröm
A természet példái
Húsvéti ének
Dicsőséges nap
"Szálla alá poklokra"
Krisztus koporsója
A szent asszonyok a sírnál
Asszonyi hírvivők
Jézus megjelenik Máriának
Örömnek anyja, Mária
Hitetlen volt-e Tamás?
Krisztus sebei
Halat adának néki
Kert és kertész
Batizi András éneke
A feltámadt Krisztus szépsége
Az igazak teste
Krisztus megöli a halált
Fő generálisságra méltó
Győzedelmes herceg
Victoria!
Jézus a mi napunk
Örvendezzünk és vigadjunk!
Húsvéti dal
Népszokások
Hogyan ünnepeljünk?
Alleluja!
Az emberiség győzedelme
Zöng az ég...
A prédikátor tűnődése
Urunk mennybemenetele
"Örvendjetek, gonoszok"
Az Atyaisten vígsága
Mint a sas
Királyi pompa
A mennyek országa
Szent Péter kulcsai
Angyali karok éneke
Nem lészen ott éjszaka
Szebb, mint a csillagos ég
Mennyei muzsika és tánc
Örök boldogság