Magyar ünnepek

MÁRIA ARANYHÁZ

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: LUKÁCSY SÁNDORBudapest : Neumann Kht., 2004

Ég szülte Földet,
Föld szülte fát,
Fa szülte ágát,
Ága szülte bimbaját,
Bimbaja szülte virágját,
Virágja szülte Szent Annát,
Szent Anna szülte Máriát,
Mária szülte Krisztus Urunkat,
 a világ megváltóját.

TARTALOM


Ave Maria
Ave mundi domina
Csodatévő imádság
A seregély meg a kánya
Az Isten szent anyja életének esztendei
Kisasszony napja
Üdvösséges hajnal
Mária neve
Öt drágakő
Segítő név
Milyen volt Mária test szerint?
Mária szépsége
Mindenestől csodálatos
Mária szépségéről példa
Litánia
Búcsúsok litániája
Dávidnak leánya
Oh szép virág, Jesséből ág
Az angyal és a szűz
Mint a kristály
Názáreti rózsa
Mária aranyház
Mária, Isten anyja
A Boldogasszony méltóságárul
Csodás bizonyságok
Makula nélkül
Ave maris stella
Tengernek csillaga
Tiszta liliomszál
Mária gyöngyvirág
Hajnali csillag
Fényeskedő hold
Mennyei Pandora
Gyönyörűségek kertje
Szentviktori Ádám éneke
Bibliai előképek
Salamon temploma
A kegyelem bárkája
Titkos értelmű könyv
Oh dicsőült szép kincs
Égi patikaház
Mária, a közbenjáró
Csodás gyógyulások
Imádság lábfájás ellen
Még egy csuda történet
Kérlek téged kegyes szűz
Könyörgés hexameterekben
Az elveszett Jézus
Apácák imádkoznak
Egy csepp vér
Hétfájdalmú anya
Stabat mater
Áll vala a kereszt mellett
Mária siralma
Epeségek tengere
Magyar pieta
Mária öröme
Mária és az evangélisták
Mária halála
"Békével nyúgodjál!"
Romolhatatlan test
Felvitetett mennyországba
Ének Nagyboldogasszony napjára
Mennyei fogadtatás
Mária koronájának drágalátos készülete
Tizenkét korona
Mennyország királynéja
A napba öltözött asszony
A végítélet Krisztusa Máriához
Mária a tavasz időben
Székely asszony álma
Látomás
Elnyugszom Jézus Mária szent nevében