Kósa Benedek

Kisasszony napja

Hogy e mai napon örvendetesen felhajnallott Szűznek különös tisztességét és nagy dücsőségét voltaképpen megértsük, vizsgáljuk meg egy kevéssé eredetét. Mikor? hogy? hol? kiktül? minémű? és miért fogantatott vagy születtetett légyen Mária? Fogantatott legelsőben a Boldogságos Szűz, amint bölcs Pozza feljegyzette, a Krisztus születése előtt 18 esztendővel decembernek 8-dik napján, hogy valamint az egész világot elfogó vízözön ezen holnapba szűnt meg, úgy a bűn özöne ezen holnapba kezdene szűnni. Kedden történt fogantatása amaz értelmes Albertus Magnus bizonysága szerint, mely nap az Isten az firmamentomot avagy az egek erősségét alkotta, hogy Mária, az ég és világ erőssége minket a kárhozat esésétül megtartson. Názáretben fogantatott, amint Szent Epifánius emlékezik, hogy valamint Názáret kerítetlen és mindenünnet nyílt helység, amint bölcs Beda írja, úgy Máriához minden ügyefogyott bűnösnek szabad menetele lehessen. Fogantatott a tenger mellett, hogy a világ ínségi között evedzőknek vezérlő csillaga és az lelki hajótörést szenvedőknek reménség partja lehessen.

A hold újságának 4-dik napján fogantatott, úgymond az említett Pozza: midőn a hold kaszaforma félben mintegy szarvas, úgy a pogányság és szarvas eretnekség ezen Isten Anyja által megtapodtasson és rémíttessen. Egyszóval: annyiszor említett Pozza jedzésekint fogantatott Mária amaz híres Sabbaton vizének új és csudálatos folyása napján. Ez a víz, amint Plinius írja, Júdeában van, és Eliás Thesbites zsidó bizonysága szerint ez a víz valaha egész héten folyt, és csak szombaton mindétig egészlen elapadott, mintha az világot alkotó Isten munkáját példázná, aki is hat nap munkálkodott és hetedik nap megszűnt a teremtéstül, de Mária fogantatása napján, úgymond a felülnevezett Pozza, csudálatosan megindult ezen Sabbaton vize, és azóta egész héten megapad és csak szombaton folyik, ellenkező csudával, hogy minket a Mária tiszteletére vagy szombaton emlékeztessen.

Születtetett pedig Mária éppen abban az esztendőben, melyben Heródes az jeruzsálemi templomot újította, kétségkívül isteni sugallásbul azért, hogy ezen frigy szekrényét, Máriát ezen templom illendően fogadja. Születtetett Mária szeptember avagy is Kisasszony havának 8-dik napján, mely napon üdővel azután Jeruzsálem városa Vespasianus által lerontatott, nyilván azon titoknak bételjesítésére, hogy már születtetett az Istennek kedves városa, melyet Jeruzsálem példázott, Mária. Születtetett hajnalba, mert Damian Szent Péter bizonsága szerint: Nativitas Virginis totius humanae salutis extitit exordum; Mária születése lőn kezdete és hajnala az egész emberi nemzet üdvösségének. Amint amaz híres Clavius, az egek forgásinak vizsgálója észben vette, születtetett Mária kedden, mely nap reggel az Mars planétája uralkodik, mert Mária: Terribilis ut castrorum acies ordinata; rettenetes, mint a tábor seregének elrendelése. És hogy hosszas ne legyek, Szent Efrem bizonysága szerint, születtetett Mária Jeruzsálemben; Damianus Szent Péter tanítása szerint az úgynevezett Nyáj Kapuja mellett, nem messze a Betszaida tójátul, ahol Szent János evangélistának ötödik része szerint sok terhes nyavalyában lévők, sánták, poklosok, inaszakadtak és megszáradtak várták az angyal által okozandó víz mozdulását, hogy tudnia illik, ezáltal tudtunkra adattasson, hogy Mária az egek kapuja, kegyelem tengere, betegek gyógyítója, nyomorultak vigasztalója.

 

1767
Hátra Kezdőlap Előre