Pázmány Péter

Litánia

Boldogságos Szűz Mária,
Istennek szent Anyja,
Szent szüzeknek Szüze,
Krisztusnak szent Anyja,
Irgalmasságnak Anyja,
Isteni malasztnak Anyja,
Tisztaságnak Anyja,
Szeplőtelen szűz Anya,
Makula nélkül való Anya,
Minden szerelemre méltó Anya,
Csudálatos Anya,
Teremtőnknek Anyja,
Megváltónknak Anyja,
Nagy okosságú Szűz,
Tisztelendő szent Szűz,
Dicséretes szent Szűz,
Hatalmas szent Szűz,
Kegyes és irgalmas Szűz,
Igazságnak tüköre,
Bölcsességnek királyszéki,
Mi vigasságunknak oka,
Lelki edény,
Tisztességes edény,
Ájtatosságnak méltó edénye,
Elrejtett titkos értelmű rózsa,
Dávid királynak tornya,
Elefántfogból csinált szép torony,
Aranyból épített szép ház,
Békességszerzésnek szekrénye,
Mennyországnak ajtaja,
Hajnali szép csillag,
Betegeknek egészsége,
Bűnösöknek oltalmazója,
Nyavalyások vigasztalója,
Keresztények segítsége,
Angyalok királyné asszonya,
Pátriárkák királyné asszonya,
Próféták királyné asszonya,
Apostolok királyné asszonya,
Mártírok királyné asszonya,
Vallástevők királyné asszonya,
Szüzeknek királyné asszonya.

 

1606
Hátra Kezdőlap Előre