Ének Nagyboldogasszony napjára

Felvitetett magas mennyországban,
Angyali szép örvendetes házban,
Ez nap a szűz nagy menyasszonyságban,
Az Istennek drága hajlékában.
A vőlegény ő szerelmesivel,
Szeplőtelen, drága Jegyesével,
Kit eljegyzett arany gyűrűjével,
Vigadoz ma sok ezer szentivel.
A szép fiú szerelmes anyjával,
Kinek szopta szűz tejét szájával,
Együtt beszél ez nap ő magával,
Kedveskedik néki sok jovával.
Szent Atyjának fényes udvarában,
Felső Sion drága városában,
Dicsőséges, szép palotájában,
Már béviszi nagy vigasságában. – –
Felöltözött vont-arany szoknyában,
Különb-színő drága szép formában,
Angyali kar fölött méltóságban
Emeltetett fel Nagyasszonyságban. – –
Ez a szentek fénlő tisztasága,
Gyenge szüzek ékes gyöngyvirága,
Mártíroknak arany pálmaága,
Konfesszorok édes vigassága.
Asszonyi rend nemes boldogsága,
Férfiaknak buzgó kévánsága,
Angyaloknak öröm-vigassága,
Az Istennél mindenfölött drága.
Sokan voltak nemes asszonynépek,
Dicsíretes tudománnyal szépek,
Tisztaságok virágában épek,
De ennek csak nyomába sem léptek. – –
Nagy a mi Asszonyunk nemességgel,
Dicsőséges királyi felséggel,
Mindeneket felhalad szépséggel,
Mint nap, csillagokat fényességgel. – –
Vigadj azért, szép dicsőségesen,
Isten színe előtt nagy kedvesen,
És mireánk tekints kegyelmesen,
Kik kiáltunk hozzád keservesen.
Imádkozzál értünk Szülöttednek,
Nyerj kegyelmet tőle népeidnek,
Kik általad kegyelmet keresnek,
És előtte sírván esedeznek,
Ámen.Hátra Kezdőlap Előre