Bornemisza Péter

A végítélet Krisztusa Máriához

Urunk Jézus ímé ott elkezdi
Azon szérőn a búzát csépleni,
Mindeneket erősen ítélni,
Igazságnak csépével töretni.
Reátekint jobbfelől anyjára
Krisztus Urunk az Szűz Máriára;
Ottan felkél szent anya lábára,
Térdre esik, hallgat szent fiára.
Ám szent fia anyjának azt mondja:
Tiszteletes szent anyám, Mária,
Légy mindenkor Istennek áldottja,
Szentháromság Istennek bódogja.
Virágzó méhedben viselél,
Ez világra engemet te szülél,
Az te áldott tejeddel éltetél,
Emberkorra engem felnevelél.
Idvözlöm én jó anyám, lelkedet,
Idvözlem én testedet, méhedet,
Megbódogult te emberségedet,
Nagy hitedet, cselekedeteket.
Sok keserű én nagy kínaimban;
Énvelem lől az én halálomban:
Azért most is én bódogságomban
Részeltettél mindennemű jómban.
Ímé ez nap vedd áldomásomat,
Áldásommal az én országomat,
Véle öszve én bódogságomat,
Bódogsággal tulajdon magamat.
Bódog anya, szent anya, Mária
Úgy vigadoz, hogy ezeket hallja
Szent fiának mely igen hálálja,
Hogy országát ő magával adja.Hátra Kezdőlap Előre