Források

 

BERZEVICZY GERGELY:

A parasztnak állapotáról és természetéről Magyarországon. Latinból fordította és közreadja Gaál Jenő: Berzeviczy Gergely élete és művei. Budapest, 1902. 543 I. című munkában. (A szerző tudta nélkül megjelent 1806-ban.)

A közgazdaságtan néhány tantétele. In.: Magyarország kereskedelméről és iparáról. X. fejezet. Latinból fordította és közreadja Gaál Jenő, i.m. (Megjelent latinul 1797-ben.)

 

TESSEDIK SÁMUEL:

Önéletírás. Fordította: Zsilinszky Mihály. Sajtó alá rendezte s bevezetéssel ellátta: dr. Nádor Jenő. Szarvas, 1942. 118. l.

A parasztember Magyarországban micsoda és mi lehetne, egy jó rendbe szedett falunak rajzolatjával egyetemében. Fordította: Kónyi János. Pest, 1786.

Szarvasi nevezetességek azaz Szarvas mezőváros gazdasági krónikája. Eredeti német kéziratokból fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta dr. Nádor Jenő. Budapest, 1938. 162. 1. (A Magyarságtudomány Könyvei című sorozatban. Szerkeszti: Ortutay Gyula.)
Hátra Kezdőlap Előre