Tétel adatlapja
CÍMLAP

A marhák körül való austriai rend-tartás...

TARTALOMElöl-járó beszéd,
És a' Marhák körül meg-kivántató rend-tartásra való nogató Okok.

A' Marhák Teremtetésekröl.
Azoknak a' Viz-Özönben lett meg-tartatásokról.
A' Mezei munkának folytatásáról.
Az Áldozatról.
Kristus Urunk Születésének a' Pásztoroknak lett ki-jelentéséröl.
A' Marha-dög miatt származó nagy kárról.
Az Uraság és Szegénység meg-romlása.
Az Uraságok Tisztartójoktól bé-vett tudósitások.
Azok mit foglalnak magokban.

Elsö rész,
A' Marha-dögnek Okai.

A' Pestis és a' Marha-dög Okainak külömbségei.
Valyon az, az Astralis az-az: a' Csillagos, vagy a' Levegö-Ég influentiajától.
Vagy inkább a' roszsz, eleségtöl vagyoné.
És: Miért.
Oka a' nagy Epének.
A' hives és száraz Nyár.
Viznek nem létele.
A' por és féregbéli tisztátalanság.
Tisztátalan Viz.
Annak hírtelen való ivása.
Valóságos oka az el-ragadó dögnek.
A' Marháknak az Istállóban való edjütt lételek.
A' Marhákban való irtózás, és félelem.
A' Marháknak a' közönséges helyeken való egyben elegyedések.

Második rész,
A' Praeservativa, az-az meg-elözö Eszközökröl.

A' Politica Praeservativának szükséges vólta.
A' jó eleve való külön-választásnak haszna.
Miként kell azt végben vinni.
Miért nem használt mindenkor.
Micsoda Marhákat kell külön választani.
És hová.
A' legeltetö helynek és Kóstnak ki-szakasztása.
A' legeltetö hely ne légyen igen meszsze.
Mikor és miként kell a' Marhákat a' Mezöre ki, és megint bé-hajtani.
A' Marháknak a' Mezöre való ki-hajtások elött léjendö meg-itatások.
És miért.
A' meg-kivántató Viz és itató helyek iránt való gondoskodás.
A' Marha-dögnek többire Nyárban, és Öszön való uralkodása.
A' Télben uralkodó dögnek okai.
Orrok, Inyek, és Nyelvek meg-dörgölésének szükséges volta.
A' Marhákra való gond a' haza hajtás után.
Az itató helyeknek és Istállóknak ki-takaritások.
Az el-döglö Marha iránt való gondosság.
Miként kell a' meg-döglött Marhákat el-vermelni.
A' meg-döglött Marha alatt lévö törödéknek és ganéjnak ki-irtása.
A' dögös vermek iránt való gondosság.
Micsodások, és mi helyen légyenek azok.
Földel való gyakor meg-hordásoknak szükséges volta.
Azoknak veszedelmes fel-bontások.
A' vermelö helyeknek távól való lételek,
A' meg-döglött Marháknak ki-hurtzolások.
A' meg-dögösödött Istállókban forgolódó Emberek iránt való gondosság.
A' Marha dögi után való gondosság.
Az Istállóknak 's egyebeknek ki-takaritások.
A' padlott és téglával padimentumozott Istállók.
A' nem padlottak.
A' köböl rakottak.
A' fából valók.
A' Sópok vagy széna-tartó helyek.
Az el-múlhatatlan tisztaságnak okai.
Azoknak hasznai.
Az Istállókbéli tisztaság iránt való további gondosság.
Azoknak el-mulatásokból származó kárak.

Harmadik rész,
A' Praeserváló, az-az: meg-elözö Orvoss Eszközökröl.

A' Praeserváló és Curaló Eszközöknek kevés erejek.
A' Praeserváló Orvoss Eszközöknek ereje.
Inyeket, Nyelveket, és Fog-húsokat jól meg-dörgölni.
Ereje az eczetnek.
Marhának való izek.
Marha Mitridátt.
Bécsi pulvis Pecorum, vagy Marha por.
Fok-hagyma.
Kréta és büdös kö.
Próbált por.
Kréta és Piper longum.
Entzián por.
A' ködök és ártalmas harmatok ellen.
Próbált Praeservativa.
Antimonium Crudum.
Más próbált por.
Ér-vágás.
Helleborus niger gyökér.
Marha füstölök.
Tisztitó füstölö.

Negyedik rész,
A' Curaló, az-az: Orvosló Eszközökröl.

Sokak a' Curaló Eszközök, de kevesek hasznosok.
A' Politico Paeservativa Eszközök nélkül.
A' fül furást, és ér-vágást mikor kell végben vinni.
És micsoda részeken.
A' Marháknak meg-füstölések.
A' hántató Eszközök hasznosoké, 's mellyek azok.
Külömb külömb-féle hántató Eszközök.
Mikor kell ezeket bé-adni.
Micsoda purgáló Eszközökkel kell éltetni, 's mikor.
Friss Heringek.
Az orvoslás közben vigyázva és okoson kell a' Marhákat meg-itatni.
Ember ganéjj és vizellett.
Próbált drága por.
A' has-menés ellen.

Ötödik rész,
A' Mészár-széki Marhák ki-vágásában való gondosságról.

A' Tehenek ki-vágásában való gondosság.
Az Ökrök ki-vágásában.
Jó lelkű Hús-látók hirek nélkül Mészár-székre való Marhát ki nem vágni.
A' Hús-látók kötölességek.
Mind egésséges.
De kivált dögös idökben.
A' Bornyuk és Juhok meg-nyuzásában.
Decretum Copiaja.

Hatodik rész,
Az idegen Marháknak bé-hajtásában való elöre vigyázásról.

Miért szükséges az.
A' gyanus helyek iránt.
A' jó tudósitások iránt való gondosság.
A' gyanus, és meg-dögösödött helységeknek ki-irása.
A' Marhák által-vételében való alkalmatos helyek.
Eskütt Emberek által légyenek a' meg-visgálások.
Szükséges Contumacia.
Szükséges a' Marhákat meg-úsztatni, ki-mosatni.
És miként.
A' Marha hajtók viszszá-küldése.
Kivált ha Pestises helyekröl valók.
A' Harmintzadossak és Vámosok kötölességek.
Jelei a' gyanus Marháknak.
A' Sokadalmakban, és Barom-vásárokban való gondosság.
Júhok és Sertések.