Vissza a kezdőlapra


Nagy méretű kép
NAGYÍTHATÓ KÉP

1914 - Olaj, vászon, 67,6x100 cm
Magyar Nemzeti Galéria

MŰELEMZÉSEK
Németh Lajos írása
Bodnár Éva írása
Aradi Nóra írása
Kisdéginé Kirimi Irén elemzése
 
VÁLOGATOTT SZAKIRODALOM
Holtrafáradt katonák, erejük sincs már, halálra várón ül az egyik a hóban, a másik rongybaburkoltan fekszik mellette. Vázlatos ecsetvonások, lilás, zöldes színek a fehér hóban. Tőmondat-egyszerű minden és szomorú. A kép tiltakozás és vád a gyilkos háború ellen. A katonák nem is zsánerfigurákra hasonlítanak, áldozatok és jelképek, a szörnyű sors tragikus megkínzottjai - mint űzött vadak roskadnak magukba.

Forrás: Németh Lajos: Mednyánszky, Csontváry, Egry (Az én múzeumom sorozat)
             Képzőművészeti Alap Kia., Bp., 1966, 14. oldal
A festő humanizmusa, melyről egész életével és művészetével tett hitet, háborús képein teljesedik ki igazán, és fogalmazódik nagyszerű látomásokká. Az 1. világháború kitörésekor idős kora ellenére mint hadifestő járt fáradhatatlanul a háború pusztításainak nyomában. Nagyszámú háborús festményén és rajzán csataterek borzalmait, felégetett falvakat, magukat fáradtan vonszoló katonákat és hadifoglyokat, harctéri temetők megcsendesedett nyugalmát örökítette meg. A táj és az ember ábrázolása ezeken a képeken egybefonódik. A szerbiai hadszíntéren készült, lenyűgöző erejű képén a félig megfagyott katonák szenvedését döbbenetes realitással festi. A kép mementó a háború borzalmai ellen.

1918-ban a művésztől vásárolta meg e festményt a Szépművészeti Múzeum.

Forrás: A Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményei (szerk. Solymár István), Corvina, Bp., 1975, 66. oldal
Egyik legismertebb képe, a Szerbiában, már expresszionisztikus szerkezeti elemeket is magában foglaló, több nézőpontos kompozíció. Ez a legkorábbiak közül való, 1914-ben festett harctéri kép léckerítés és fatörzsek összetartó, szélső sávjai közé fogja a hóbuckán ülő és fekvő sebesültet, s az ülő alak felfelé pillantó arca a befejezetlen, vörös alapú csavargófej-tanulmány vonásaira, elvágyódó kifejezésére utal (talán ezért is szerepelt ez utóbbi tanulmány egy időben Sebesült címen). De van a Szerbiában képnek egy kisebb méretű akvarell változata, ahol a nagy rálátásos havas táj középpontjának két staffázsalakja az ülő és a fekvő sebesült. Nem dönthető el bizonyosan, hogy a két kép közül melyik a korábbi.

Forrás: A magyarországi művészet története 6. kötet: Magyar művészet 1890-1919
             Akadémiai Kiadó, Bp., 1981, 260. oldal
A festmény 1914-ben a szerb fronton készült. A sivár, kietlen havas tájban, szinte élő holttestekként fekvő katonák ábrázolása a legmegrendítőbb tiltakozás a háború ellen. A részletező festésről ekkor Mednyánszky az összegezőbb előadásra tért át, mélységes humánuma kiszélesedett. Harctéri képei általában borongósak, sötét háttérből emelkednek ki az alakok, de itt határozott foltokban vágódik ki a havas háttér fehérjéből a két sötét figura. A festmény kompozíciós megoldása is egyedülálló Mednyánszky László művészetében. Míg a többi képén a sötétből halványan dereng elő a fény, itt a sötét foltok hideg színei nagy világosságban tűnnek elő. Mednyánszky virtuóz módon értett a tér és ember közti kapcsolat érzékeltetéséhez. A két katona a nézőtől 4-5 méterre van, és kisebbedésük is ennek megfelelő. A mester nagyon finom szövésű vászonra festette a képet, a festéket simán kezelte és pasztozitás nélkül dolgozott. Az olajat "szárazon" kezelte, a mű ezáltal majdnem temperának, sőt néhol akvarellnek hat. A matt, érett kréta alap, s a szárazon kezelt olajfesték a sivárság érzetét kelti. A két alak mögött a háttér a semmibe vész. A fekvő katonán a takaró szürkéje, az alak felénk nagyobbodó perspektívája a halállal való megbékélés megindító megfogalmazása.

Forrás: 20. századi magyar festészet és szobrászat (főszer.: Csorba Géza)
             Képzőművészeti Kiadó, Bp., 1986, 220. oldalVissza a kezdőlapraVissza az oldal elejére