Bibliográfiai válogatás

 

Recueil de dialogues royals… az az királyi beszélgetéseknek… öszve-szedegetése… Pozsony, 1749. 280 l.

Rosenbacher, Franciscus: Kisdedekhez alkalmaztatott magyar grammatika. Beszterce-Bánya, 1792. 263 l.

[Bél Mátyás] Meliböi: Der ungarischer Sprachmeister. Pozsony, 1793. 387 l.

Paap János: Hathangú ének avagy hat nyelveken folyó kérdezkedésekre s feleletekre egyformán elintéztetett magyar, deák, német, anglus, francia s olasz nemzeti beszélgetések. Buda, 1796. 224 l.

Medinger, J. V.: Frantzia grammatika. Buda, 1804. 284 l.

Verseghy, Ferenc: Neuerfaßte ungarische Sprachlehre. Pest, 1805. 433 l.

Benyák, Bernard Joseph: Grammatica hungarica auspiciis celsissimi principis D. D. Francisci Koháry de Csábrágh. Schemnici, 1816. 284 l.

Exercitationes Idiomatis Hungarici secundum regulas Epitomes concinnatae in usum Gymnasiorum Regni Hungariae. Buda, 1816. 174 l.

Márton, József: Praktische ungarische Sprachlehre für Deutsche… Wien, 1820. 456 l.

Tar, Mihály: Versuch einer nach eigene System ausgearbeiteten ungarischen Grammatik von T. M. Pest, 1826. 204 l.

Deáky, Sigismondo: Grammatica Ungherese ad uso degli Italiani. Roma, 1827. 246 l.

Horváth, Andreas: Theoretisch-praktische Methode die magyarische Sprache binnen fünf Monaten… zu erlernen… nebst einem Wörterbuche… Pressburg, 1827. 107 l.

Mailáth, Johann: Praktische ungarische Sprachlehre für Deutsche, in Fragen und Antworten… Pest, 1831. 164 l.

Maller Péter: Magyar nyelvtudomány második része, melyben foglaltatnak magyar–oláh gyakorlatok… Buda, 1832. 115 l.

Nagy Johannes Nep.: Grammatica linguae hungaricae cum parallelismo inter aramaeam, hebraeam, arabicam et hungaricam orientales linguas ducto in usum cleri junioris regni Hungariae… Pest, 1832. 189 l.

Vörösmarty, Mihály: Kurzgefasste ungrische Sprachlehre. Pest, 1832. 167 l.

Császár, Francesco: Grammatica ungherese. Pest, 1833. 420 l.

Császár, Ferenc: Ungarische Sprachlehre nebst einer Auswahl von Cs. F. Pest, 1834. 192. l.

[Lemouton János] Ürü, Johann B.: Neueste und vollständigste ungarische Sprachlehre für Deutsche… Pest, 1834. 297 l.

Magyar és német beszélgetések. A két nyelvet beszélni kezdők számára. A strassburgi ismeretes beszélgetések 15. kiadása szerént alkalmazta Csató Pál. Pest, 1834. 301 l.

Bobok Károly Lajos–Durgala Márton: Praktika uherská gramatika. Trnava, 1835. 142 l.

Hackstok, Mathias: Wegweiser für deutsche Land-Schullehrer die ungarische Sprache… zu erlernen… Oedenburg, 1835. 147 l.

Millakovich, Janko Nep.: Na kratko izpelijani put. Po kojem magyarzki jezik vu kratkom vremenu nachvit isze more. Pest, 1835. 122 l.

Richter, A. F.: Der vollständige schnelle Ungarn, oder… Anweisung durch Selbstunterricht… ungarisch lesen, schreiben und sprechen lernen. Wien, 1835. 341 l.

Schuster, J. T.: A magyar úrfi, oder die Kunst in 46 Stunden gut ungarisch… lernen. Wien, 1838. 218 l.

Kronperger, Anton: Reine Grundlehre der ungarischen Sprache nach einer ganz neuen leichtfasslichen französisch–englischen Lehrmethode verfasst. Wien, 1841. 312 l.

Reméle, J. N.: Lehrbuch der ungarischen Sprache nach einer neuen leichtfasslichen praktischen Methode… Wien, 1841. 232 l.

[Táncsics] Stancsics Mihály: Magyar nyelvtudomány kérdések és feleletekben. – Ungarische Sprachlehre in Fragen und Antworten. Pozsony, 1841. 118 l.

[Ballagi Mór] Bloch, Moritz: Ausführliche theoretisch-praktische Grammatik der ungarischen Sprache für Deutsche… Pest, 1842. 334 l.

Garay János: Magyar és német beszélgetések kézikönyve, vagy is gyakorlati útmutatás e két nyelven a társalkodási, ipari- és közélet legkülönneműbb viszonyaiban helyes és ügyes kifejezésre… Pest, 1842. 316 l.

Kiss Mihály: Angol nyelvtan a legjobb kútfők után. Pest, 1842. 265 l.

Steinacker Gusztáv: Elméleti s gyakorlati német nyelvtan leginkább honunk leány növendékei számára. Pest, 1842. 198 l.

Czetz János: Ungarische Militär-Sprachlehre. Magyar hadnyelvtan. Pest, 1844. 292 l.

Trattner János: Magyar és német beszélgetések, szólásmódok és közmondások 2 folyamatban. Pest 1846. 226 l.

Matics Imre: Magyar–német–franczia társalkodás segédkönyve… Függelékül a sajátságos szólásmondások gyűjteményével. Pozsony, 1847. 247 l.

Müllner Ignác: Divatozó elemi oktatás a magyar nyelvben a német és tót ifjúságért. Pozsony, 1847. 149 l.

Samarjay, Karl: Praktische Anleitung zur schnellen und leichten Erlernung der ungarischen Sprache. Pest, 1847. 119 l.

Szaváry Antal: Magyar, francia, angol s olasz elemi szólamok és társalgási beszélgetések. Pest, 1852. 308 l.

Czanyuga József: Az újabb magyar és német társalgási nyelv kézikönyve. Pest, 1868. 479 l.

Heyden Sebald gyermeki beszélgetéseinek latin–magyar szövege 1531-ből. Bp., 1897. 56 l.

 

Bibliográfia:

Sági István: A magyar szótárak és nyelvtanok könyvészete. Bp., 1922. 105 l.

 

A témához felhasználható összefoglaló jellegű mű:

Nyelvünk a reformkorban. Szerkesztette: Pais Dezső. Bp., 1955. 683 l.
Hátra Kezdőlap Előre