EÖTVÖS KÁROLY

BALATONI UTAZÁS

Szerkesztette, az utószót és a jegyzeteket készítette Szalay Károly



Budapest : Neumann Kht., 2004



TARTALOM