HERMAN OTTÓ

AZ ÁTALAKULÁSOK VILÁGÁRÓL

Válogatás Herman Ottó természettudományos, nyelvészeti és archeológiai írásaiból


Válogatta, sajtó alá rendezte és az utószót írta Erdődy GáborBudapest : Neumann Kht., 2005TARTALOM


Falco subbuteo Linné
Magyarország pókfaunája
Megnyitó
A műnyelv kérdéséhez
Két beszéd
Természetrajz - nemzeti szellem
Az állatélet mint munka
Az orvosok és természetvizsgálók nagygyűlése alkalmából
A filoxéra ügyében
A tudományos állattan ügye
A magyar tudományos nómenklatúra
Természetrajzi irodalmunk érdekében
A madárhegy
A miskolci paleolit lelet
A madarak hasznáról és káráról
A borsodi bükk ősembere

Utószó és jegyzetek

Herman Ottóról
Herman Ottó legjelentősebb műveiből
Adatok és szómagyarázatok
Nevek magyarázata