Thurzó Elek*
  Ormosdi Székely Magdolnának (2.)**

[1528. szeptember 9.]

 

Szerelmes Magdolna Asszony!

Hogy én oda hozzád nem mentem, azt semmi edegenségre ne vegyed, mert embert senkit örömesebben nem látok náladnál. De tegnap megírám, hogy oka vagyon, mért én oda Lindvába most nem mehetek, kit időjártában megértesz. Azért kérlek azon, én szerelmes atyámfia, hogy ebből ne végy magadnak semmi nehéz gondolatot, és egyébre ne véljed, mert szívem szerint kívánnálak látni. Volna is miről szóljunk elég ilyes dolgokról, ha helye és idő volna. – – – Úr Isten tartson meg, én szerető Magdolnám, nagy jó egészségben. Minket el ne feledj!

Datum Németújvárban, 9 septembris 1528.

 

Thurzó Elek
Hátra Kezdőlap Előre